Документи

Одлука и план набавке за велике вредности 2024

Одлука и план набавке за мале вредности 2024

Одлука финансијски план 2024

Одлука финансијски план 2024 Јануар – Јун

Одлука финансијски план 2024 Јануар – Март

Програм рада за 2024


2024


Годишњи извештај о реализацији програма рада спортске организације Чукарица за 2023

Финансијски план за 2023 Ребаланс 1

Одлука о освајању годишњег извештаја о реализацији финансијског плана 2023

Одлука о усвајању ребалнс буџета 1

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма рада

Управни одбор одлука и план набавке за мале вредности Измена 3 за 2023

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма рада

Управни одбор одлука и финансијски план ребаланс 1 за 2023

Управни одбор одлука и план набавке за мале вредности Измена 2 за 2023

Управни одбор одлука и финансијски план Измена 2 за 2023

Надзорни одбор мишљење шестомесечни за 2023

Управни одбор извештај финансијског плана за 2022

Управни одбор извештај о раду за 2022

Надзорни одбор извештај о раду за 2022

Надзорни одбор извештај финансијског плана за 2022

Управни одбор одлука и план набавке за мале вредности Измена 1 за 2023

Управни одбор одлука и финансијски план Измена 1 за 2023

Управни одбор одлука и план набавке за велике вредности

Управни одбор одлука и план набавке за мале вредности

Управни одбор одлука и финансијски план за 2023

Управни одбор одлука и програм рада 2023

Надзорни одбор одлука и финансијски план 2023

Надзорни одбор одлука и програм рада 2023


2023


Одлука финансијског план 2022 Пета измена

Финансијски план 2022 Пета измена

Финансијски план 2022 Ребаланс 1 Пета измена

Одлука финансијског плана 2022 Ребаланс 1

Финансијски план 2022 Ребаланс 1

Одлука о измени плана јавних набавки мале вредности 2022 Пета измена

План измена јавних набавки мале вредности 2022 Пета измена

План измена јавних набавки мале вредности 2022 Четврта измена

Одлука о измени плана јавних набавки мале вредности 2022 Трећа измена

План измена јавних набавки мале вредности 2022 Трећа измена

Одлука финансијски план 2022 Четврта измена

Финансијски план 2022 Четврта измена

Одлука о измени плана јавних набавки мале вредности 2022 Друга измена

План измена јавних набавки мале вредности 2022 Друга измена

Одлука о измени плана јавних набавки мале вредности 2022

План измена јавних набавки мале вредности 2022

Одлука финансијски план 2022 Трећа измена

Финансијски план 2022 Трећа измена

Одлука финансијски план 2022 Друга измена

Финансијски план 2022 Друга измена

Финансијски план 2022 Прва измена

План јавних набавки мале вредности 2022

Финансијски план 2022

Програм рада 2022


План набавки 2021 Четврта измена

План набавки 2021 Трећа измена

Полугодишњи извештај за 2021

План набавки 2021 Друга измена

План набавки 2021 Прва измена

Финансијски план 2021

Програм рада за 2021


Правилник о јавним набавкама: