Документи

Одлука о измени плана јавних набавки мале вредности 2022 Трећа измена

План измена јавних набавки мале вредности 2022 Трећа измена

Одлука финансијски план 2022 Четврта измена

Финансијски план 2022 Четврта измена

Одлука о измени плана јавних набавки мале вредности 2022 Друга измена

План измена јавних набавки мале вредности 2022 Друга измена

Одлука о измени плана јавних набавки мале вредности 2022

План измена јавних набавки мале вредности 2022

Одлука финансијски план 2022 Трећа измена

Финансијски план 2022 Трећа измена

Одлука финансијски план 2022 Друга измена

Финансијски план 2022 Друга измена

Финансијски план 2022 Прва измена

План јавних набавки мале вредности 2022

Финансијски план 2022

Програм рада 2022


План набавки 2021 Четврта измена

План набавки 2021 Трећа измена

Полугодишњи извештај за 2021

План набавки 2021 Друга измена

План набавки 2021 Прва измена

Финансијски план 2021

Програм рада за 2021


Правилник о јавним набавкама: